Värikäs Hoten Rival Södermalmissa. Kuva: ©Hotel Rival, www.rival.se | Tripsteri