Lena et Mimille -ravintolan tiski. © tripsteri.fi / Anuliina Savolainen | Tripsteri