Modernistinen leipomo oikeanpuoleisessa Eixamplessa. © tripsteri.fi / Tuulia Kolehmainen | Tripsteri