Helsinki Distilling Companyn baari Teurastamolla. Kuva: Eira Heinämies | Tripsteri